S Z T A N D A R   S Z K O Ł Y

W dziesiątą rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 14 w Rzeszowie imienia Orląt Lwowskich — szkoła otrzymała sztandar, którego zdjęcia widać poniżej:

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie