NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY

 

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole pracują następujący nauczyciele:

mgr inż. Maria Balawejder – dyrektor Zespołu, nauczany przedmiot: technika;

mgr Anna Lisowicz – wicedyrektor Zespołu;

mgr Ewa Augustyn-Ziemlińska – nauczany przedmiot: język niemiecki;

mgr Aneta Bereś – wychowawca klasy 5, nauczany przedmiot: język angielski;

mgr Małgorzata Bieniek – nauczany przedmiot: historia;

mgr Grzegorz Bober – wychowawca klasy 6a, nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne;

mgr Magdalena Dębowska – nauczany przedmiot: chemia;

mgr Justyna Drupka – wychowawca klasy 7, nauczany przedmiot: język polski;

mgr Jessica Dudek – nauczyciel świetlicy;

mgr Anna Galas – nauczany przedmiot: historia, wos;

mgr Beata Gwizdak – wychowawca klasy 8, nauczane przedmioty: przyroda, biologia, język włoski, wychowanie do życia w rodzinie;

mgr Włodzimierz Jerzak –  nauczane przedmioty: matematyka, informatyka;

mgr Klaudia Kąsek – nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne;

mgr Magdalena Kurpaska – wychowawca klasy 1b, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Marcin Lorenc – nauczany przedmiot: muzyka;

mgr Gertruda Możdżeń – nauczany przedmiot: plastyka;

mgr Małgorzata Ożóg – nauczany przedmiot: język polski;

mgr Anna Pacana – nauczyciel świetlicy;

mgr Danuta Partyka – wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Dorota Pasterz – wychowawca klasy 2b, edukacja wczesnoszkolna i język niemiecki;

mgr Ilona Porada – nauczany przedmiot: geografia;

mgr Grażyna Rosa – bibliotekarz;

mgr Alicja Sikora-Grynda – wychowawca klasy 1a, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Dorota Solecka – wychowawca klasy 2a, edukacja wczesnoszkolna;

ks. mgr Andrzej Tokarz – nauczany przedmiot: religia;

mgr Krystyna Tracz – nauczyciel świetlicy;

mgr Laura Węglińska – wychowawca klasy 5, nauczany przedmiot: język angielski;

mgr Magdalena Woś – wychowawca klasy 4, nauczane przedmioty: fizyka, matematyka;

mgr Ewelina Wrzos-Gołojuch – wychowawca klasy 6b, nauczany przedmiot: język angielski, doradztwo zawodowe;

mgr Lidia Żelechowska-Pawłowska – nauczyciel świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie