R A D A   R O D Z I C Ó W

 

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

w roku szkolnym 2019/2020!

W bieżącym roku szkolnym w skład Rady Rodziców wybrano:

Przewodniczący: Marian Maciejczyk

Zastępca: Marlena Wilk

Skarbnik: Anna Bentkowska

Sekretarz: Ewelina Heckmann

Komisja rewizyjna:

Paweł Partyka

Magdalena Żołobajluk

Edyta Sznicer

 

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Od chwili powstania Rada udowodniła, że ma pomysły i chce robić konkretne rzeczy dla polepszenia warunków nauki naszych dzieci.

Swoją działalność Rada Rodziców ujmuje w regulamin, który w naszym przypadku przyjął formę Regulaminu Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią w zakładce: Regulamin Rady Rodziców. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców (maj 2015): ZMIANY.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.

Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły. Nasze finanse wspierają także: Fundusz Pomocy Świetlicy, Fundusz Pomocy Szkole oraz TPD – koło SP14.

Rada Rodziców przy SP 14 im Orląt Lwowskich w Rzeszowie posiada własny rachunek bankowy w Banku Pocztowym o następującym nr:

88 1320 1856 7950 0205 2000 0001

Wysokość składki na rok szkolny 2017/2018 została ustalona w wysokości 20 zł na pierwsze dziecko, 10 zł na drugie dziecko uczące się w szkole. Składki nie uiszcza się na trzecie i każde kolejne dziecko uczące się w szkole.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Dzieci i ich rozwój jest najważniejszy! Warto o tym pamiętać.

 

Poniżej przedstawiamy dwie uchwały Rady rodziców związane z finansami:

Uchwała I

Uchwała II

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie