SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 14 w Rzeszowie

 

Przewodniczący: Weronika Blahaczek i Blanka Skiba kl. VIII

Zastępca: Antoni Halabuda kl. VI b

Sekretarz/Skarbnik: Julia Tylutki i Jagoda Szalacha kl. VI b

SEKCJE SAMORZĄDU

Dekoracyjna

Jagoda Szalacha – kl. VI b

Emilia Ziemba – kl. VI b

Izabela Bentkowska – kl. VI b

Julia Chorzępa – kl. VIII

Weronika Piechowicz – kl. VIII

Charytatywna

Weronika Blahaczek – kl. VIII

Blanka Skiba – kl. VIII

Julia Chorzępa – kl. VIII

Jagoda Szalacha – kl. VI b

Julia Tylutki – kl. VI b

Gazetka ścienna

Emilia Byjoś – kl. V

Aleksandra Scriven – kl. V

Maria Ziemba – kl. V

Emilia Męcikowska – kl. V

Michalina Skiba – kl. VI b

Zuzanna Wierzbińska – kl. VI b

Radiowęzeł

Mikołaj Wisz – kl. VI b

Jakub Pezda – kl. VI a

Maksymilian Mróz – kl. VI a

Milena Skiba – kl. VI a

Zuzanna Baran – kl. VI a

Blog

Hanna Partyka – kl. VII

Hanna Bielańska – kl. VII

Zuzanna Tylutki – kl. VII

Szymon Starobrat – kl. V

Plastyczna

Kinga Skiba – kl. VI a

Amelia Kubit – kl. VI a

Hanna Kimak - kl. VI a

Kinga Kustra – kl. VI a

Wiktoria Fidler – kl. VII

Mateusz Fidler – kl. V

Opiekę sprawują:

mgr Joanna Stanio

mgr Klaudia Kąsek

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie