SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 14 w Rzeszowie

 

Przewodniczący: Maja Rutkowska

Zastępca: Julia Leniar

Sekretarz/Skarbnik: Maja Bielańska

SEKCJE SAMORZĄDU

Kulturalno-artystyczna

(współorganizacja apeli, przedstawień, imprez, propagowanie właściwych zachowań i kultury języka itp.)

Dominika Czaszyńska

Julia Leniar

Aurelia Dziama

Maja Kozłowska

Maja Bielańska

Maja Rutkowska

Dekoratorska

(przygotowywanie dekoracji, projektowanie plakatów, ogłoszeń, tworzenie dekoracji na tablice samorządu itp.)

Emilia Kozik

Weronika Kuca

Klaudia Adamiec

Julia Leniar

Dominika Czaszyńska

Hanna Bielańska

Oliwia Wilk

Charytatywna

(organizowanie, współudział w różnych akcjach charytatywnych, propagowanie pomocy innym itp.)

Maja Rutkowska

Nikola Mucha

Maja Bielańska

Wiktoria Ceglarz

Maja Kozłowska

Sportowa

(propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja i współorganizacja imprez sportowych itp.)

Krzysztof Budkowski

Miłosz Radzyniak

Maksymilian Rokosz

Jan Odzinkowski

Szymon Świerk

Kacper Apriasz

Dziennikarska

(redagowanie gazetki szkolnej, ogłoszenia i apele przez radio węzeł itp.)

Zuzanna Baran

Milena Skiba

Kinga Skiba

Zuzanna Tylutki

Oliwia Wilk

Marlena Środa

Jakub Pezda

Maksymilian Mróz

Blog

(tworzenie, redagowanie bloga w ramach SKO)

Zuzanna Tylutki

Marlena Środa

Wiktoria Wolińska

Hanna Partyka

Strona Internetowa

(tworzenie, redagowanie strony internetowej Samorządu Uczniowskiego)

Oliwia Indyk

Maja Rutkowska

Gabriela Paszkowska

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie