KALENDARZ PRACY

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

TREŚĆ ZDARZENIA

TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019 r.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami

  • wychowanków przedszkola

  • uczniów szkoły podstawowej

 

 

11.09.2019 r.

26.09.2019 r.

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na ucznia

02.04.2020 r.

22.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

11.10.2019 r.

Dzień Papieski – konkurs

18.10.2019 r.

Święto Patrona – 29 rocznica nadania szkole imienia, 19 rocznica otrzymania sztandaru, Święto Niepodległości

22.11.2019 r.

Andrzejki w przedszkolu i szkole

25, 26.11.2019 r.

Mikołajkowy turniej szachowy

Mikołajki turniej tenisa stołowego

06.12.2019 r.

09.12.2019 r.

Apel wigilijny, konkurs stroików świątecznych

20.12.2019 r.

Zabawa noworoczna dla uczniów

Bal karnawałowy dla przedszkolaków

19.02.2020 r.

18.02.2020 r.

Dzień Babci i Dziadka

  • Przedszkole grupa I

  • Przedszkole grupa II

  • Przedszkole grupy III – V

  • Szkoła klasy I – III

 

 

10.01.2020 r.

09.01.2020 r.

04.02.2020 r.

04.02.2020 r.

Pierwszy dzień wiosny

Eko-olimpiada

20.03.2020 r.

Dzień Ziemi

29.04.2020 r.

Święto Konstytucji  3-go Maja (Apel)

29.04.2020 r.

Dzień Matki i Ojca

  • Przedszkole grupa I

  • Przedszkole grupa II

  • Przedszkole grupy III – V

  • Szkoła klasy I – III

 

 

 

28.05.2020 r.

27.05.2020 r.

26.05.2020 r.

26.05.2020 r.

Dzień Dziecka, Dzień Sportu 01.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.06.2020 r.

Spotkania z rodzicami

 

 

26.09.2019 r., 14.11.2019 r.,

06.12.2019 r. – informacja o ocenach niedostatecznych (07.01.2020 r. – klasyfikacyjna RP)

09.01.2020 r. (po I semestrze)

02.04.2020 r.

19.05.2020 r. –  informacja o ocenach niedostatecznych (19.06.2020 r. – klasyfikacyjna RP)

Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23.04.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.

Ferie zimowe

13.02.2020 r. – 26.02.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 14.04.2020 r.

Rekolekcje Wielkopostne

30.03 – 01.04.2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

02, 03.01.2020 r.,

24.04.2020 r.,

30.04.2020 r.,

12.06.2020 r.

 
 

Więcej o kalendarzu w roku szkolnym 2019/2010 – pobierz

Zatwierdzony przez Rady Pedagogiczne Zespołu w dniu 12.09.2019 r., i przez Rady Rodziców Zespołu

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie