PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

 

§ 1

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły stanowi obowiązkowy dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Zadania te częściowo są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, inne są określone przez Radę Pedagogiczną w uzgodnieniu z rodzicami.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r.

Szczegółowy tekst naszego programu wychowawczo profilaktycznego można pobrać lub przeczytać TUTAJ

Od roku szkolnego 2017/2018 w szkole realizowany jest Szkolny Program Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas I - VIII. Z programem doradztwa można zapoznać się TUTAJ

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie