PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

 

§ 1

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły stanowi obowiązkowy dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, które podejmuje szkoła. Zadania te częściowo są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, inne są określone przez Radę Pedagogiczną w uzgodnieniu z rodzicami.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r.

Szczegółowy tekst naszego programu wychowawczo profilaktycznego można pobrać lub przeczytać TUTAJ

Zmiany w programie: POBIERZ

Od roku szkolnego 2017/2018 w szkole realizowany jest Szkolny Program Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas I - VIII. Z programem doradztwa można zapoznać się TUTAJ

Innowacja pedagogiczna

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie.

Innowacja zakłada uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, lokalnej, umożliwia kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, kształtuje więzi z krajem ojczystym i regionem. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Patriotyzm jest wartością uniwersalną, trzeba go budować stopniowo poprzez działalność
dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne.

W innowacji biorą udział uczniowie szkoły podstawowej, wychowawcy, pedagog, nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki oraz rodzice. Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń. Działania realizowane będą w ramach godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych, w grupach i indywidualnie. Do niektórych działań zostaną zaangażowani inni nauczyciele: bibliotekarz, nauczyciel świetlicy, muzyki.

POBIERZ

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie