PROGRAMY NAUCZANIA

 

I ETAP EDUKACYJNY

I/1.

Klasa Ia, Ib: „Ja i moja szkoła” (na nowo) program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, Jolanta Faliszewska,  wyd. MAC Edukacja.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową. Autor: I. Studzińska, A. Mądela, M. Kozdro, E. Piotrowska, A. Sikorska, wyd: Macmillan.

Religia: W rodzinie Dzieci Bożych program nauczania religii w klasach I – III Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność.

I/2.

Klasa II: „Ja i moja szkoła” (na nowo) program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, Jolanta Faliszewska,  wyd. MAC Edukacja.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową. Autor: I. Studzińska, A. Mądela, M. Kozdro, E. Piotrowska, A. Sikorska, wyd: Macmillan.

Religia: W rodzinie Dzieci Bożych program nauczania religii w klasach I – III Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność.

I/3.

Klasa III: „Ja i moja szkoła” (na nowo) program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, Jolanta Faliszewska,  wyd. MAC Edukacja.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową. Autor: I. Studzińska, A. Mądela, M. Kozdro, E. Piotrowska, A. Sikorska, wyd: Macmillan.

Religia: W rodzinie Dzieci Bożych program nauczania religii w klasach I – III Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność.

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne, tytuł i autor, wydawnictwo

II/1.

 

J. polski:

IV: "Nowe słowa na start". Program nauczania języka polskiego w klasie IV VIII szkoły podstawowej. M. Derulkiewicz, wyd. Nowa Era.

V: "Nowe słowa na start". Program nauczania języka polskiego w klasie IV VIII szkoły podstawowej. M. Derulkiewicz, wyd. Nowa Era.

VI: "Nowe słowa na start". Program nauczania języka polskiego w klasie IV VIII szkoły podstawowej. M. Derulkiewicz, wyd. Nowa Era.

VII: "Nowe słowa na start". Program nauczania języka polskiego w klasie IV VIII szkoły podstawowej. M. Derulkiewicz, wyd. Nowa Era.

VIII: "Nowe słowa na start". Program nauczania języka polskiego w klasie IV VIII szkoły podstawowej. M. Derulkiewicz, wyd. Nowa Era.

II/2.

Historia:

IV VIII: „Wczoraj i dziś” – program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. T. Maćkowski, wyd. Nowa Era.

II/3.

Język angielski:

IV VIII: „Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas IV-VIII szkoły podstawowej - II etap edukacyjny”, M. Ellis, A. Rak, wyd.: Oxford.

II/4.

Język niemiecki:

IV VI: Program nauczania języka niemieckiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej”. M. Ptak, H. Sowa-Bobik, E. Świerczyńska, wyd. WSiP.

VII, VIII: Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II 1

II/5.

 

Matematyka:

IV VIII: „Matematyka z kluczem” – program nauczania matematyki w klasach: IV – VIII, M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, wyd. Nowa Era.

II/6.

Przyroda:

IV: Program nauczania przyrody, J.Golanko, wyd. Nowa Era.

Biologia:

V VIII: "Puls życia" - program nauczania biologii. A. Zdziennicka, wyd. Nowa Era.

II/7.

 

Muzyka:

IV VII: "Lekcje muzyki" Program nauczania muzyki w szkole podstawowej I. M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era.

II/8.

Plastyka:

IV VII: „Do dzieła” program nauczania plastyki w szkole podstawowej, J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era.

II/9.

 

Technika:

IV VI: „Jak to działa”, program nauczania ogólnego zajęć technicznych w szkole podstawowej w klasach IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era.

II/10.

Informatyka:

IV VIII: „Teraz bajty” - informatyka dla szkoły podstawowej”, G. Koba wyd. Migra.

II/11.

 

Wychowanie fizyczne:

IV VIII: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, K. Warchoł, wyd: FOSZE.

II/12.

Religia:

IV VI: Program nauczania religii w szkole podstawowej, „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” zespół redaktorów, wyd. Jedność.

VII, VIII: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność.

 

II/13.

Doradztwo zawodowe:

VII, VIII: "Program doradztwa zawodowego opracowany na podstawie zeszłorocznego programu oraz materiałów udostępnionych przez ORE. E. Wrzos-Gołojuch.

II/14.

Język włoski:

IV: Program nauczania języka włoskiego "Progetto italiano Junior 1, T. Mann, wyd. Edilingua/Nowela.

V: Magica Italia 2. Quaderno delie attivita, wyd. Eli.

VI: Magica Italia 3. Quaderno delie attivita, wyd. Eli.

II/15.

Chemia:

VII, VIII: Program nauczania chemii w szkole podstawowej "Chemia Nowej Ery", T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era.

II/16.

Fizyka:

VII, VIII: "Spotkania z fizyką", program nauczania fizyki w szkole podstawowej, G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era.

II/17.

Geografia:

V VIII: "Planeta Nowa", program nauczania geografii dla szkoły podstawowej, E. M. Tuz,  B. Dziedzic, wyd. Nowa Era.

II/18.

Wychowanie do życia w rodzinie:

IV VIII: "Moje dorastanie", D. Strzemcha,  wyd. Taurus Edukacja.

II/19 Edukacja dla bezpieczeństwa: Żyję i działam bezpiecznie” – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, J. Słoma, wyd. Nowa Era.
II/20 Wiedza o społeczeństwie: „Dziś i jutro” - program nauczania WOS dla szkoły podstawowej, B. Furman, wyd. Nowa Era.

 Zatwierdzone przez RP w dniu 12.06.2019 r.

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie