PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

   Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów.  W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców - postępowanie wobec ucznia będzie różne.

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia (plik doc.)

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia cyberprzemocą (plik docx.)

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia wszawicą (plik docx.)

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym (plik docx.)

Procedury postępowania w przypadku próby samobójczej oraz podejrzenia molestowania nieletniego (plik docx.)

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie